גורמים שיש להביא בחשבון בהכנת גינה טיפולית או מרחב טיפולי בטבע


לכל מקום ואוכלוסייה יש להביא בחשבון משתנים רבים ולתפור את 'החליפה' הטיפולית הייחודית, לפי תנאי המקום ודרישותיו של מזמין הטיפול. בגינה ייכנס משתנה נוסף, שאינו קיים בתרפיות האחרות - העובדה שהגינה נשארת גם כשהתרפיסט הולך. מצד אחד, המוסד שבו מתקיים הטיפול נהנה מגינה וצמחייה ירוקה ונפלאה כל ימות השבוע; מצד אחר, הגינה זקוקה לטיפול יום-יומי שאינו יכול להיות באחריות המטפל בלבד\משום שבדרך כלל  הוא אינו נמצא כל יום במקום. הטיפול הקבוע מצריך מערכת סיוע מגבה את המטופל בשמירה, טיפוח והשקיה.

הצלחת העבודה הגננית-טיפולית תלויה, אם כן, בגורמים רבים: מקום הטיפול, הדרישות והציפיות של מזמין הטיפול, הגיל ויכולות המטופלים ויכולות המטפל,

וגם סידורי שמירה והשקיה של הגינה בזמן היעדרות המטפל.

 

 

 

הגורמים שיש להביא בחשבון בתכנון הגינה הטיפולית:

 • ציפיותיה של הנהלת המוסד שבו מתקיים הטיפול מהגינה ומהגנן הטיפולי;
 • המקום, תנאי השטח וסוג האדמה שעליה מתנהל הטיפול;
 • מיקום הגינה - שמש, צל, צל למחצה, מרפסת, מדרון וכד';
 • השעות הטיפוליות בשבוע – כמה שעות מוקצבות לגינון, מי אחראי על ההשקיה והשמירה כשהמטפל איננו.
 • העונה שבה מתחילים לעבוד – הכנת הקרקע, צמחים עונתיים, צמחים שנתיים;
 • סוג האוכלוסייה שתפעל בגינה – התאמת תנאי השטח ליכולתו של המטופל, למטרות הטיפוליות-שיקומיות, לנגישות עבור כיסאות גלגלים או מטופלים קטני קומה – כמו ילדי גן;
 • התקציב המיועד לגינון הטיפולי;
 • הימצאותו של מקום סגור ובטוח לכלי העבודה;
 • נגישות לכל שטח העבודה בגינה באופן בטוח - ללא מכשולים, בהתאם לצרכי המטופלים ויכולותיהם הפיזיות;
 • ביטוח וביטחון - העבודה הפיזית, השימוש בכלי עבודה חדים, התנאים המיוחדים מצריכים בדיקה של כיסוי ביטוחי ושמירה מיוחדת על ביטחון המטופלים, המטפל והמוסד שהזמין את הטיפול ;
 • משך הטיפול

 

כיצד ומתי מסתיים טיפול

סיום הטיפול והפרידה של המטופל מהמטפל יתרחשו כאשר יסתיים הזמן המוקצב, מספר השעות שהוגדרו מראש או כאשר המטופל והמטפל החליטו שהגיע הזמן לסיים. הסיום האופטימאלי ייעשה לאחר התבוננות משותפת על התהליך הטיפולי, ולאחר שנוצרו הכרה והבנה של השינויים שחלו במטופל, בעולמו הפנימי ובתפקודו החיצוני.

הפרידה תיעשה באופן מוסכם על-ידי שני השותפים לדרך הטיפולית תוך החלטה משותפת על המשך או סיומה של הגינה .

סיום טיפול אופטימאלי תלוי, לפי אמונתי, גם בגורמים הבאים:

 • יכולתו החדשה של המטופל לקבל, לחוות ולהיות יותר מאושר ומסופק בחייו על-ידי הקשבה לחוויה בהווה, בשמחה, יצירתיות והרמוניה עם עצמו וסביבתו הפיזית והאנושית;
 • בחירתו ורצונו של המטופל להכיל את חומרי חייו כמקור לעוצמה וכוח;
 • רצונו של המטופל והבחירה להיות ולחיות תוך השתלבות והרמוניה עם הטבע שסביבו כסימן ליכולת של קבלה עצמית כוללת של הסדר בעולם;
 • קבלת עובדות העבר (הבלתי ניתן לשינוי) והעתיד (הבלתי צפוי) מתוך אמונה בכוחותיו וביכולתו להתקיים בכל מה שיגיע, בעתיד הקרוב והרחוק;
 • יכולתו של המטופל להתאמן על חיים בשלווה, נדיבות ותרומה לאדם ולסביבה, חיים במידה, יצירתיות ושמחה, תוך זרימה ואמונה ביכולתה של הסביבה להיות לעזר ולסייע לו בכל שיזדקק לו.

 

הפרידה הינה תהליך שיאפשר, בסופו של דבר, למטופל להמשיך את חייו בצורה פרודוקטיבית, שלמה, מדויקת ומאושרת יותר.

המסע המשותף עם המטפל עובר פנימה. כל מה שנחווה, נלמד, עבר עיבוד מחדש ונמצא בדרך המשותפת בטיפול יהפוך למקור עוצמה, הכוונה ומצפן פנימי להמשך דרכו של המטופל.

חשוב שבתהליך הפרידה יתקיימו התנאים הבאים:

 1. המטפל ישחרר את המטופל בלוויית ברכת הדרך שלו, בשאיפה להיות זמין בעבורו גם בעתיד 
 2. המטפל יאחסן את רשימותיו, את תיעוד הפגישות והצילומים מהגינה ואת יצירות האמנות במקום סגור, שמור ודיסקרטי.
 3. תתרחש פרידה מוסכמת, ידועה ושלווה מהמטפל ומהגינה, תוך ידיעה וקבלה של סיום התהליך ומתוך תודה וכבוד הדדי.
 4. תתקבל החלטה משותפת לגבי הגינה.

חייגו
052-2530393