מרחק ושימוש במטאפורות

יצירתיות והנאה

דמויות ודמויות  פנימיות

פעולות והחצנה

משחקי תפקידים

 

היכולת לשחק לא מובנת מאליה

תהליך המשחק

חיקוי מוקדם

משחקי הדמיה

משחקי חתירה לשליטה

משחקים חוזרים ונשנים -  אימון

משחק סימבולי - משחקי כאילו, "קוקו"

משחק מתקן - המשחק הטיפולי לוקח את הסימבולי והופך אותו לחוויה מתקנת

 

טיפול עם מסכות:

כעיקרון בדרמה תרפיה - מהרחוק לקרוב


חייגו
052-2530393