כמה סוגי תצפיות:

  1. תצפית פסיבית - רק מתבוננים ורושמים
  2. תצפית אקטיבית - ניתן ליצור משהו ולבקש, ליצור פרובוקציה שאמורה לשרת משהו.
  3. תצפית ממוקדת על פרט אחד בקבוצה
  4. תצפית מעבדה - הכל לא טבעי, מכניסים משחקים... יוצרים פרובוקציה…

 

הפסקות במשימות

נותנים הזדמנות למרקם האישי להתבצע.

חלק מקבוצה טיפולית הפסקה והקירבה בזמן הפסקה משמעותית.

החלטה של מה להעלות אחרי התצפית בקבוצה היא כאשר שואלים -  לאן זה יקדם אותנו,  האם זה יקדם את המטרה שלשמה נוצרה הקבוצה.

 

שאלות מעגליות

לערבב את כולם במשהו שקשור לפרט אחד בקבוצה, כמו למשל אם מישהו נעלב מאמירה מסוימת אפשר לשאול גם את הפרט שנעלב…  את המעליב... וגם את כל הקבוצה.


חייגו
052-2530393