תכנים מתוכננים :

      במעגל הראשון בחשיבותו ישובצו בכמויות נדיבות:

      ●   עושר של התייחסויות לתחומי האקולוגיה הרבים;

      ●   עושר של דוגמאות מעולם התכנון הגיאוגרפי – עיר וסביבה;

      ●   עושר התייחסויות להיבטי כלכלה.

 

      עוד ישובצו בכל הרצאה סקירות, התייחסויות לנושאים כדלקמן :

      ●   תמ"א 35 ("תכנית 2020");

      ●   שביל ישראל (בסיורי-העומק בשטח);

      ●   חי וצמחיה – מגוון המינים בקונטקסט של תרומה לאקולוגיה

           וליופי הטבעי;

      ●   חקלאות אורגנית וביולוגית;

      ●   ניקיון וטיפוח – דוגמאות ודוגמאות הפוכות;

      ●   אספי"ם (אתרי סילוק פסולת);

      ●   מים וביוב- על שלל גווני-הנושאים הללו, ובהם – נתונים מספריים,

             גיאופוליטיקה ועוד; 

      ●   התפתחות שימושים / תהליכים; (לדוגמא – מושבות הפכו לערים...);

      ●   פרויקטים ניכרים בשטח בעלי משמעות אקולוגית;

      ●   בניה ירוקה;

      ●   בניה צמודת קרקע / בניה לגובה;

      ●   אנרגיה – מקורות והפקה;

      ●   אקולוגיה-של-פעם: מה ניתן ללמוד עליה מהארכיאולוגיה;

      ●   תחבורה – שפע עשיר של התחייחסויות בכל אשר נפנה;

      ●   שילובי אטרקציות (שופינג, טעימות, ארוחות...);

      ●   מע"ר (אקטואלי בעיקר בסיורי-העומק האורבניים);

      ●   שימור (אקטואלי בעיקר בסיורי-העומק האורבניים);

      ●   פסיפס אנושי: השפעת האדם / תרבותו / סגנונות-חייו על הנוף והמתרחש;

      ●   הסטוריה , תנ"ך, ועוד - שילוב אלמנטים המתבקשים לפי-העניין

             מעולמות הגיאוגרפיה הבסיסיים כמקובל במסגרות-טיול אחרות.

 

לפרטים נוספים:

דר' שמואל בן נפתלי

טלפון : 0522539393

אימייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 אתר : www.tc-tamara.com

 

 

 

 

סדנאות מטילות  המועברות ע"י דר' שמואל בן נפתלי כ- 21 שנים ברחבי הארץ, בצה"ל משרד הגנת הסביבה, פורומים ממשלתיים וחברות הייטק

 

 

סדנאות מטיילות

מרצה: דר' שמואל בן נפתלי - 0522530393

 


חייגו
052-2530393