4. הודגשו יכולות והצלחות.

5. הושם דגש על עשייה חיובית וחיזוקים חיוביים לכל אורך התהליך, בגינה ובחדר האמנויות, שהיה אקוויוולנטי לתהליך האישי שעבר המטופל בכיתה, ונעשה תוך שיתוף פעולה עם המחנכת וצוות המורים המקצועיים.

6. הודגשו וחוזקו הגבולות, המסגרות והחוקים בגינה.

7. הודגשה למידה, תוך עשיית הפעולות באופן שונה.

המשך כאן!

קטע קודם. 


חייגו
052-2530393