דוגמאות למנגנוני הגנה

הכחשה (denial)

מנגנון זה מופעל על ידי האגו בניסיון להתעלם מהמציאות החיצונית (כמו נזיפות של אבא ואמא) או מן המציאות הפנימית (כמו שדרים מהגוף על כך שמתחילה להתפתח מחלה). המידע נקלט על ידי האגו באופן מודע אך הוא מסרב להבין את משמעותה או מנסה להכחיש את חשיבותה. מנגנון זה פועל בעיקר אצל אנשים שזיקתם למציאות נמוכה מסיבה כלשהי.

השלכה (projection)

מנגנון זה מבוסס על הנטייה האנושית להאשים אחרים ולא את עצמנו כאשר אנחנו לא עומדים בסטנדרטים של עצמנו ומייחסים את כישלונותינו לאדם אחר או לגורמים סביבתיים (הרקדן שמאשים את קרשי הבמה). מכאן גם נובע המושג "הזדהות השלכתית" של מלאני קליין, כאשר התינוק משליך החוצה חלקים בלתי נסבלים עבורו.

אידיאליזציה (idealization)

התינוק מייחס כוחות אידאליים לאנשים שבהם הוא נתמך רגשית, כך הוא מרגיע את האימה שלו מפני העולם. האדם הבוגר יכול לבחור דמות אידאלית כדי לדחוק הצידה תחושות פנימיות של פגיעות מתוך אמונה שקיימת דמות מיטיבה וחזקה שתוכל להושיע אותו.

אומניפוטנטיות (omnipotence)

מנגנון הגנה שמתחיל בתקופת הינקות ולפיו התינוק אינו מודע לנפרדות שלו מהעולם שסביבו ולכן הוא חושב שהכול בשליטתו וכי אירועים חיצוניים נובעים ממקור פנימי בתוכו. הצורך באומניפוטנטיות נשאר בכולנו ויכול להוביל את האדם לעיסוק לגיטימי שבו הוא יכול לשלוט באחרים כמו ניהול והנהגה.

פיצול (split)

האדם מתייחס לעולם כאילו הוא מחולק ל"טוב" ו"רע" או שחור-לבן, וכך הוא מפחית את חוסר הוודאות והחרדה שנובעת מהעמימות והמורכבות שקיימת באנשים שכוללים בתוכם את הטוב והרע גם יחד.

 

עידון (sublimation)

סובלימציה היא הטיית האנרגיות היצריות למטרות חיוביות מבחינה חברתית ותרבותית (למשל, עיסוק בספורט כדרך לתעל תוקפנות).

 

הדחקה (repression)

תהליך שבאמצעותו רעיון או דחף כלשהו נעשים לא מודעים. פרויד טען כי קיימת הדחקה ראשונית שבה נמנעת מלכתחילה עלייתו של הדחף למודע והדחקה משנית שבה תכנים מודעים נדחקו ללא-מודע.

התקה (displacement)

הפניית דחפים או רגשות מסוימים כלפי אדם אחר או כלפי חפץ ניטראלי. למשל, ילד שאמו הכעיסה אותו וכועס על המכונית שלו במקום לכעוס על אמו.

תגובת היפוך (reaction formation)

הסוואת הדחפים או הרצונות על ידי הרגשה של רגשות הפוכים. למשל, ילד שמרגיש שנאה כלפי אחיו הקטן ומפגין כלפיו אהבה מופרזת.

רציונליזציה (rationalization)

האדם מנסה לתת הסבר הגיוני להתנהגותו ומסתיר את המניע האמיתי העומד מאחוריו. לדוגמה, צעיר שממשיך לגור עם הוריו עד גיל מאוחר כי חושש להתמודד עם חיים עצמאיים ומסביר זאת בכך שאין לו כסף.

מצד אחד, מנגנוני ההגנה תורמים להסתגלותו של האדם לסביבתו אך מצד שני הם גם יכולים להקשות עליו. לפעמים האדם מפתח מנגנון הגנה מסוים שעוזר לו להתמודד בשלב כלשהו בחייו אך בהמשך הוא מוסיף להשתמש במנגנון הגנה זה גם כשכבר אינו משרת אותו עוד.


חייגו
052-2530393