מנגנוני הגנה

בשנים מאוחרות יותר הרחיב פרויד את המושג "מנגנוני הגנה" שתיאר הן את תגובת האגו לדרישות הסופר אגו ולהתגוננות מפניו, והן לדרישות המציאות החיצונית. כך, בסופו של דבר כללו מנגנוני ההגנה את כל דרכי הפעולה הבלתי מודעות של האגו שנועדו לתמרן בין האיד, הסופר אגו והמציאות.

אלה הן טכניקות שבהן נוקט האגו כדי לחסום את הדרישות שהוא אינו מצליח למלא, לשנות את צורתן של הדרישות שהוא מסוגל למלא באופן חלקי ולתאם בין דרישות מנוגדות שמגיעות מכיוונים שונים. אנה פרויד, בתו של פרויד שהיתה גם היא פסיכואנליטיקאית חשובה, פיתחה את הנושא של מנגנוני ההגנה והרחיבה אותו.


חייגו
052-2530393