פרויד - המודל הסטרוקטורלי

בשנות ה-20 הגיע פרויד למסקנה שהמודל הטופוגרפי אינו יכול להסביר את כל הסוגיות שהעסיקו אותו והוא פיתח מודל נוסף שנקרא המודל הסטרוקטורלי. המודל מורכב משלושה חלקים בנפש האדם – איד, אגו וסופר אגו.
האיד מורכב מהדחפים והיצרים של האדם, והוא חותר לשחרור מתחים ולמציאת סיפוק מידיי של הדחפים ללא יכולת דחיה, שליטה או ריסון.
* באיד נמצאת התוקפנות וכן הליבידו (אנרגיה מינית) שהוא המקור לאנרגיה הנפשית המניעה את האדם. האיד נמצא כולו בלא מודע ולכן אנו יכולים לדעת עליו רק לפי חלומות, סימפטומים או מעשי כשל ופליטות פה.
הסופר אגו מייצג את המצפון ואת מערכת האיסורים והכללים. הוא מייצג נורמות, חוקים, ערכי מוסר, את הביקורת ואת דרישות החברה.
* הסופר אגו מתפתח בעקבות הפנמה של שיפוט, ביקורת, הגבלות ואיסורים שהם חלק מתהליך החינוך. הסופר אגו אם כן, משמש כמערכת בקרה והפעלת מנגנוני ריסון תוך התייחסות לאמות מידה ולאידאלים חברתיים.
האגו הוא אני כפי שאני חווה את עצמי – קולט, חושב, זוכר, מנסח, מתכנן ופותר בעיות. הבעיות הללו מגיעות מכיוונים שונים – גם מהעולם החיצוני וגם מהעולם הפנימי שלי.
* מהעולם החיצוני מגיעות דרישות ההורים, הסביבה והחברה – הצורך להיות בסדר, לעבוד, ללמוד, להקריב, להתפשר ותמיד להתמודד. מהעולם הפנימי מגיעים הצרכים והיצרים – רעב, צמא, כאב, געגועים, תשוקה.
האגו נועד לפשר בין האיד, הסופר אגו ודרישות המציאות. בניגוד לאיד, האגו יודע לדחות סיפוקים ולשאת תסכולים.
לפי מודל זה אפשר לתאר את סבלו של המטופל כנובע מקונפליקטים בין האגו לאיד, בין האגו לסופר אגו ובין הסופר אגו לאיד.


חייגו
052-2530393