החזקה

* ויניקוט דיבר על המושג "החזקה" כעל אחד מתפקידיה החשובים של האם המטפלת בתינוק.
* כיום יש נטייה לבלבל בין המושגים הכלה להחזקה.
* לפי ויניקוט החזקת האם את התינוק היא קודם כל פיסית ולאחר מכן גם נפשית.
* ההחזקה יכולה להיות חיבוק או שהיא יכולה גם להיות שמירה על סביבה מותאמת, אחידה וקבועה – שינויים גדולים בסביבתו של התינוק יכולים לעורר בו חרדה.
* בטיפול, ההחזקה נעשית בעזרת הסטינג ובעזרת העמדה הטיפולית של המטפל.
* ויניקוט טוען שאצל מטופלים רגרסיביים מדי לא ניתן לפרש בטיפול כי הפירוש נחווה בעיניהם כסוג של תוקפנות וחודרנות, וכי תפקידו של המטפל לשמש כסביבה מחזיקה בלבד.
* גם הטיפול בילדים הוא טיפול פחות פרשני.
* צריך לאפשר למטופל/לילד סביבה שבה הוא ירגיש בטוח ומוגן, ואז, מאמין ויניקוט, עם הזמן הידיעה וההבנה יתפתחו אצלו ומתוכו.
* התינוק, על פי ויניקוט, יכול להתפתח רק בתוך מעטפת מגוננת ומשהה – מעטפת של סביבה אימהית מחזיקה.
* אם האם מרגישה את התינוק היא יכולה לטפל בו גם בלי להגיד כלום.
* בהתאם לכך, הנוכחות הקשובה, התומכת והלא שיפוטית של המטפל היא שמאפשרת למטופל להבין את עצמו ולהתחיל לצמוח מתוך הבנה זו.


חייגו
052-2530393