ויניקוט - חוויית ההתמסרות וההיענות של האם לתינוק

חוויית ההתמסרות וההיענות של האם לתינוק מאפשרת לו תקופת חסד של כמה חודשים שבהם הוא שרוי באשליה שהסביבה אינה קיימת וכי הוא כל-יכול.
* כאשר קר לו ואמו מחממת אותו הוא חווה את האשליה שהוא חימם את עצמו או כאשר הוא רעב ואמו מאכילה אותו הוא מרגיש שסיפק את עצמו ועל כן הוא חווה את עצמו כאומניפטונט ושולט בעולם.
כל עוד האם-סביבה מצליחה להתמסר ולהיות מותאמת לצרכי התינוק, הוא יגלה פחות את קיומו של הזולת והסביבה.
בחודשים הראשונים לחייו אותו עיסוק יתר אימהי בתינוק עוזר לצמצם את מצבי התסכול אותם חווה התינוק ולייצר תקופת חיים ראשונית שבה התינוק אינו מכיר בקיומה של הסביבה. חוויה זו הכרחית להתפתחותה של ליבת אישיותו של התינוק, לה קרא ויניקוט עצמי אמיתי.
העצמי האמיתי הוא חלק בתוכנו שאינו מגיב לסביבה החיצונית, והוא אותו חלק האחראי על רגשותינו ושאליו אנו צריכים להתחבר כדי לדעת מה אנחנו רוצים באמת.
כדי שייווצר העצמי האמיתי שלנו אנחנו צריכים לחיות במצב שבו לא נהיה עסוקים בסביבה שלנו. אם התינוק מתחיל להרגיש את האחר בגיל מוקדם מדי, למשל כשהאם לא נענית לצרכיו או עסוקה יותר מדי בצרכיה, הוא לא יפתח עצמי אמיתי מגובש.
אם התינוק פוגש את הסביבה מוקדם מדי ונאלץ להכיר מוקדם מדי בנפרדות שלו מהאם הוא יחווה את "טראומת הכרת הנפרדות בטרם עת".


חייגו
052-2530393