ויניקוט - בשליש האחרון של ההיריון

ויניקוט טען שבשליש האחרון של ההיריון ובארבעת החודשים הראשונים לחייו של התינוק מתרחש תהליך הורמונלי ופסיכולוגי של האם שנקרא "מחלה אימהית נורמלית"
(primary maternal preoccupation). "מחלה" זו נצפית אצל כל האימהות הבריאות בנפשן והיא מתארת שורה של שינויים דרמתיים באישיות של האם:
• איבוד עניין בעולם החיצוני והתכנסות פנימה, פחות עיסוק בסביבה ויותר עיסוק בעצמה.
• שינויים דרמתיים במצבי הרוח ועליה בחרדות.
• שינויים בחוויות החושיות – טעם, ריח, מגע.
• ירידה ביכולות הקוגניטיביות – קושי להתרכז, לזכור.
• נטייה לרגשנות ולהזדהות.
* מטרת התהליך העובר על האם היא ליצור התחברות והתכווננות לתינוק. הרעיון הוא לייצר חוויה סימביוטית עם התינוק כדי שניתן יהיה לתקשר איתו ולהבין את צרכיו.
ההורים צריכים לעזוב את העולם הרציונלי ולעבור לעולם של חושים ומגע. התינוק מחייב הקשבה שונה ולשם כך אנחנו צריכים להתנתק מהעולם החיצון. ההתמזגות בין האם לתינוק הכרחית לבריאותו הנפשית של התינוק.
גם אנשים מבוגרים, כמו אותו תינוק, מפנטזים מדי פעם שיהיה שם מישהו שיבין אותם ללא מלים ויספק את צרכיהם בלי שיצטרכו לבקש.


חייגו
052-2530393