שמונת שלבי התפתחות האדם – חלק 4

7. פוריות לעומת קיפאון
(גילאים 35-50)
שלב זה מנחה את שנות היצירה של מעגל החיים האנושי והפוריות היא הכוח המניע שלו.
הפתרון המוצלח של שלב זה הוא אדם שרוצה להיות מועיל ויצרני והאמונה היא "אני מה שאני יכול לייצר".

פוריות פירושה יצירתיות ויצרנות בתחומי התעסוקה, החברה וכן נישואים, לידה וגידול ילדים.
כישלון הקונפליקט יוביל לעצירת ההתפתחות ולקיפאון שבו האדם מרגיש כי הוא תקוע, אינו מתקדם ומאבד עניין בחייו.

8. שלמות לעומת ייאוש
(גילאים 50 עד המוות)
זהו שלב הזיקנה שבו האדם מסכם את חייו. הפתרון המוצלח של שבעת השלבים הקודמים היא תחושה של שלמות וסיפוק. האדם בוחן את הצלחותיו וכישלונותיו ומעריך את חוויות חייו.

האמונה בשלב זה היא "אני מה ששרד ממני" והתוצאה המוצלחת של השלב הזה היא קבלה עצמית וקבלת מהלך חייו של האדם ללא מרירות וחרטה וכן השלמה עם התקרבות החיים אל סופם.

כאשר קונפליקט זה נפתר בצורה מוצלחת קיימת אוטונומיה ובשלות ללא נסיגה לתלות כמו בילדות. תוצאה שלילית היא הרגשה של חוסר שביעות רצון עם מהלך חייו של האדם ולכן גם פחד מפני המוות ונסיגה אל תלות ילדותית ואל ייאוש.


חייגו
052-2530393