שמונת שלבי התפתחות האדם – חלק 2

3. יוזמה לעומת אשמה
(גילאים שלוש עד שש)
הקונפליקט בשלב הזה הוא בין חקירת העולם בצורה פעילה וסקרנית לבין שיתוק כל תנועה שנובע מפחד או אשם. בגילאים האלה מגלה הילד באופן טבעי מידה רבה של חיוניות, תחושת כוח וסקרנות והוא מתחיל לחקור את העולם שסביבו. בשלב הזה גם מתפתחת השפה והילד מתחיל לשאול שאלות.

האמונה הצומחת בשלב הזה היא "אני הנני מה שאני יכול לדמות שאהיה".
אם המשבר בשלב הזה מסתיים בהצלחה צומחת תחושה של יוזמה, סקרנות ושאפתנות.
תוצאה שלילית עלולה להיווצר בעקבות הענשה ובלימה של היוזמות המתפתחות. התוצאה השלילית יכולה להביא לשיתוק של כל יוזמה בגלל אשמה, עכבות ופחדים וכן לתלות יתר במבוגרים.

4. חריצות ויצרנות לעומת רגשי נחיתות (גילאים שש עד 12)
בשלב זה הילד הולך לבית ספר, זו תקופה של למידה ורכישת מיומנויות יסוד הנדרשות בחברה. ילדים רוכשים לעצמם בתקופה זו ידע נרחב ולומדים להיות גאים בעמלם.
על הילד בגיל הזה ללמוד להתאמץ כדי להגיע להכרה, לאישור ולתחושת הישג על ידי יצרנות ומילוי המשימות המוטלות עליו. הילד לומד בשלב הזה לכבד חוקים ולמלא אחריהם ולשתף פעולה במשחקים משותפים עם ילדים אחרים.

האמונה הצומחת בתקופה זה היא "אני הנני מה שאלמד".
התוצאה החיובית של שלב זה היא התמסדות תחושת החריצות, הרצון להצליח ולבצע משימות כהלכה.
אם הילד נכשל במשימה לרכוש תחושת הישג והכרה בעמלו הוא יפתח רגשות נחיתות ותחושה שלעולם לא יצליח להגיע להישגים ולשמחה וגאווה בעבודה המתבצעת כהלכה.


חייגו
052-2530393