שמונת שלבי התפתחות האדם – חלק 1

1. אמון לעומת חוסר אמון
(ינקות עד גיל שנה וחצי)
בגיל הינקות, המשבר ההתפתחותי העיקרי על פי אריקסון הוא בין התהוותו של אדם נותן אמון לבין אדם חסר אמון. מה שדרוש לשם כך הוא התנסות בריאה באהבת אם ובטיפולה המסור. הילד לומד לתת אמון כי האם מטפלת בו ומאכילה אותו באופן סדיר ובכך מספקת את צרכיו ויוצרת עבורו עולם בטוח הניתן לניבוי.

כאשר התינוק גדל, ומתפתחת המיומנות המוטורית הוא לומד לחקור את הסביבה ולסמוך גם על עצמו.
ההכרה הפנימית בשלב הזה היא "אני הוא מה שניתן לי" והתוצאה החיובית שלו היא היכולת לסמוך על הזולת ולבטוח בו וכן לסמוך על עצמו.
התוצאה השלילית היא חוסר אמון בזולת וחוסר אמון בעצמו.

2. אוטונומיה לעומת בושה וספק
(מגיל שנה וחצי עד גיל שלוש)
הקונפליקט בשלב השני של החיים הוא בין היותו של הילד אוטונומי ויצירתי לבין היותו תלוי באחרים, מבויש ומלא ספק עצמי.
בגיל הזה מתחיל הילד לחוות עצמאות ובחירה חופשית. הילד מפתח יכולות מוטוריות ושכליות המאפשרות לו לנסות את כוחו בזכות עצמו.

האמונה הצומחת בתקופה זו היא "אני מה שארצה להיות" והיא משקפת את תחושת האוטונומיה של הילד.
התכונות החיוביות שירכוש הילד בשלב זה הן גאווה, שליטה, בטחון עצמי, אמונה בעצמו והרצון להיות הוא עצמו. התוצאה השלילית היא בושה, ספק עצמי ותלות שהן תוצאה של הגבלות חמורות מדי וחוסר היכולת של ההורים להסתדר עם תחילת עצמאותו של הילד.


חייגו
052-2530393