הזדהות השלכתית

מושג שטבעה מלאני קליין וראתה בו מנגנון הגנה ראשוני מאוד. המנגנון הזה מאפשר לאדם להשליך החוצה רגשות וחוויות שאינו מצליח לשאת בתוכו. הוא משליך אותן על המטפל (או על כל אדם אחר שנמצא בסביבתו) וכך נפטר מהצורך להיות במגע עם רגש או תכונה שאינו מסוגל להכיל בתוכו.

כך, האדם שמשליך החוצה חלקים בלתי נסבלים, מתחיל לראות אותם חלקים באחר, האדם שעליו השליך חלקים אלו.

 

הזדהות השלכתית ככלי טיפולי

הזדהות השלכתית היא סוג של תקשורת לא מודעת בין מטופל למטפל - המטופל גורם למטפל לחוות חוויה בלתי נסבלת כפי שהוא חש אותה אך אינו יודע לתאר אותה במלים, כדי שהמטפל ירגיש את חווייתו הפנימית.

ההזדהות ההשלכתית נועדה להשלכת חלקים לא רצויים החוצה. כאשר מתרחשת הזדהות השלכתית קיים לחץ על המטפל לפעול בהתאם לחלק המושלך (למשל, מטופל שמעורר במטפל כעס).

כשהמטפל אינו נקמני, ואינו מזדהה עם ההשלכות של המטופל, הוא אינו הופך למה שהמטופל רוצה שהוא יהיה.

על פי ביון תפקידו של המטפל לשמש כמיכל - למתן ולשנות את החלק     המושלך עליו כך שיהיה נסבל ויוכל לעבור הפנמה מחודשת על ידי המטופל.


חייגו
052-2530393