תצפיות

אינטראקציות חברתיות, בין אישיות שלא קשורות למשימה.

מי שעושה את התצפית צריך להבחין בין העובדות והרשמים.

ללא שיפוט וללא דעה קדומה. את הרשמים לעצמנו ואחר כך בקבוצה אפשר לפתח נקודות דיון רלוונטיות לקבוצה.

לרשום את הרשמים, מי מוביל באינטראקציה, האם מקבלים את ההובלה שלו, מי שואל הרבה שאלות, מי מתחמק...

האם מישהו מכתיב או מישהו כופה. לאפיין טיפוסים - נעימים, עדינים, תוקפניים…  לראות איך מתפקדת הקבוצה, איך כל פרט משתלב במקומו בקבוצה. יצירתיות ויוזמה מצד הפרטים, האם הראש הצוות מורגש או לא, האם יוצרים קשר מעבר למשימה, יחסים בין-אישיים בזמן המשימה, שיתוף פעולה ניכר או לא, האם חשוב למנהיג מה חושבים הפרטים…

מי ממלא הנחיות בדיוק כמו מה שאומרים, מגדילים ראש, כמות הדיבור, תוכן הדיבור, שימוש בהוראות, מעודדים…

 

 

כמה סוגי תצפיות:

  1. תצפית פסיבית - רק מתבוננים ורושמים
  2. תצפית אקטיבית - ניתן ליצור משהו ולבקש, ליצור פרובוקציה שאמורה לשרת משהו.
  3. תצפית ממוקדת על פרט אחד בקבוצה
  4. תצפית מעבדה - הכל לא טבעי, מכניסים משחקים... יוצרים פרובוקציה…

 

הפסקות במשימות

נותנים הזדמנות למרקם האישי להתבצע.

חלק מקבוצה טיפולית הפסקה והקירבה בזמן הפסקה משמעותית.

החלטה של מה להעלות אחרי התצפית בקבוצה היא כאשר שואלים -  לאן זה יקדם אותנו,  האם זה יקדם את המטרה שלשמה נוצרה הקבוצה.

 

שאלות מעגליות

לערבב את כולם במשהו שקשור לפרט אחד בקבוצה, כמו למשל אם מישהו נעלב מאמירה מסוימת אפשר לשאול גם את הפרט שנעלב…  את המעליב... וגם את כל הקבוצה.


חייגו
052-2530393