תיאום ציפיות וסטינג

כדי ליצור אקלים כזה יש צורך ליצור סטינג

 

תיאום ציפיות

חשוב אבל לא הכרחי

אם בכל זאת עושים תיאום ציפיות, כי לפעמים יש אנשים עם ציפיות לא ריאליים ואז מראש אנחנו יכולים להרגיע את זה.

מה אני מצפה מי המנחה, מהקבוצה, מעצמי?

 

 

 

משחק

כל פרט כותב על פתק מה הציפיות שלו מהקבוצה, מהמנחה ומעצמו - מקפלים ושמים בכובע

כל פרט מוציא פתק מהכובע ומקריא כאילו הוא כתב את הפתק

שואלים את הפרט שמקריא מה זה אומר כלפיו

יש משמעות לסדר שהדברים נכתבו בפתק - הקבוצה, המנחה או עצמי

תפקיד המנחה - לשמור על הפרטים בקבוצה ולהוביל

התרגיל נותן לנו טעימה איך להרגיש בנעליים של מישהו אחר… אמפתיה

 

Seting

באחריות המנחה

כלי הכלה - איפה מכילים את הקבוצה

לדאוג למקום מתאים להנחיית קבוצה' שקט, מוגן, מבודד, גלוי, כיתתי, סלוני…

 

קביעת מספר המפגשים

זמן בטיפול מאוד עקרוני מייצר גבול, מסגרת, רצינות כבוד לאדם ולזמן שלו

 

הגדרה של מה הולך להיות

הפסקה, טלפונים, כיבוד…

קביעת מדיניות

המטפל צריך להיות המודל לעניין

אמירה שמצופה שתהיה השתתפות של כולם בקבוצה

המנחה יוצר את הסטינג ומעביר

חייב להיאמר שיש חובת סודיות

שומרים אחד על השני ברמת הסודיות המובטחת

 

הקבוצה יכולה ליצור תרבות קבוצתית אחרי המפגש

לא להתערב אבל לעודד, לא להשתתף בתרבות זו

 

 

 

גבולות שנוצרים תוך כדי אינטראקציה שמאפשרים צמיחה:

 

 

 

מודעות עצמית - חלק בלתי נפרד מהטיפול עצמו

 

 

 

מרחב אישי - יוצר תחושה של מוגנות, ביטחון

 

לכל אחד המרחב האישי שלו,  התרבות ממנה הגיע משפיעה על המרחב האישי

 

תחושת שייכות

 

גבולות גמישים

 

גבולות נוקשים

 

 


חייגו
052-2530393