קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #105

תרפיה בטבע וגינון טיפולי בשילוב אמנויות, כדרך טיפולית ייחודית לעזרת המתמודדים עם שאלת הסיום והמוות

עולם האמנויות – דרמה, מחול, אמנות פלסטית, מוזיקה - נותן מקום רחב לעבר ולחוויות הראשוניות. האמנות מכילה שפת סימנים בין-לאומית שאותה מבינים כל בני האדם בכל הגילאים, והיא משמשת הד לנפשם.

הטיפול באמצעות הטבע והגינון, בדומה למרבית מקצועות התרפיה, אינו מדע מדויק והוא מאופיין על-ידי גישות שונות וראייה מגוונת של מהותו על-ידי מטפלים שונים.

לפי גישה אחת, היציאה עצמה לטבע – לים, למדבר או לחורשה, או העבודה בגינה -נמצאת במרכז, והתובנה של המטופל נוצרת באמצעות התהליך והיחס לאובייקט הטבעי.

העיסוק בטבע על גווניו השונים הוא התרפיה, הוא הפוטנציאל המרפא וכלי עזר בתהליך פסיכו-תרפויטי. יצירת הערוגה או העציץ או הזריעה עצמה היא התהליך הטיפולי, המטפח את התפתחותה של תחושת זהות וגדילה.

לפי גישה זו, העיסוק בדימויי הטבע שנמצא באין-סוף מופעים בסביבתנו עשוי - יותר ממילים - לתת ביטוי לתכנים ולרגשות מהרובד הלא-מודע. הדגש בטיפול הוא על התהליך הנבנה תוך כדי המגע עם הטבע, הפראי או המתוכנן בגינה. הפירושים והתובנות מתייחסים לכל מפגש עם הטבע.

התייחסות זו קושרת את היצירתיות וההחלטות שנעשות במהלך הטיפול ותולה אותן בחוויה אחרת שמתורגמת מאוחר יותר לעבודה עם אלמנטים של טבע וצומח. גישה זו מיוצגת על-ידי מטפלים הרואים בטיפול בטבע וגינון אמצעי להעלאת תכנים לא-מודעים של המטופל, בדומה להעלאתם דרך החלומות או בעזרת האמנות. הטיפול בגינון אינו עומד בפני עצמו והוא מלווה בטיפול פסיכותרפי רגיל – ורבאלי - אשר מהווה את מוקד הטיפול.

גישה נוספת היא הפסיכותרפיה הנעזרת בגינה ובאלמנטים מהטבע, שבה העבודה המשותפת בגינה אמנם מהווה אמצעי, אך הדגש מושם על האינטראקציה שבין המטפל למטופל, היחסים הנרקמים ביניהם, הברית הטיפולית וההעברה שביניהם.

גישה אחרת בעולם הטיפול גורסת שמטרת הטיפול בגינון וטבע היא הענקה למטופל את היכולת לחוות את עצמו ואת האחרים באופן אקטיבי, בעזרת הפיכתו למתכנן, מצמיח ואחראי, ולאפשר לו לשנות משהו בעצמו או בעולמו ולא רק להסתגל אליו. הטיפול באמצעות הטבע והגינון מציע מיקרו-עולם של חוויות, סיכונים בטוחים ובעיות שניתן לפותרן. תחילה באמצעות השליטה והיכולת לבחור ולבצע במקום מוגן ובטוח, ובהמשך גם בחיי היום-יום. השליטה ביכולות הגידול, ההצמחה, היכולת לברוא משהו חדש וחי מאוד, הצורך לבחור, יצירת דברים יש מאין, והתבוננות בהם בדרכים חדשות – כל אלה מובילים את המטופל בטיפול באמצעות הגינה והטבע לידי היכולת להתבונן ולחוש את עצמו בין אחרים בעולמו שלו, ובעולם הרחב והכללי.


חייגו
052-2530393