קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #933

כיצד התבצעה ההתערבות הטיפולית במקרה של י'

1. נערך אינטייק, מפגשים עם הצוות החינוכי-טיפולי ואבחון של הבעיה שבעטיה הופנה י' לטיפול. הותאם לו טיפול קבוצתי, המשלב אמנויות וגינון.

2. נבחנו דפוסי התגובות וההתנהגויות של י' תוך כדי הפניית ההתבוננות והמודעות לפעולות והתנהגויות. הנחת המוצא הייתה שצורת החשיבה שלו, שהתקבעה לדפוסי חשיבה מעוותים לעיתים, משפיעה על התנהגותו ועל תפקודו בכל הרמות.

3. הוגדרו משימות ומטרות ברורות, דגש הושם על עשייה בגבולות וחוקים ברורים בזירות השונות של הטיפול.

4. הודגשו יכולות והצלחות.

5. הושם דגש על עשייה חיובית וחיזוקים חיוביים לכל אורך התהליך, בגינה ובחדר האמנויות, שהיה אקוויוולנטי לתהליך האישי שעבר המטופל בכיתה, ונעשה תוך שיתוף פעולה עם המחנכת וצוות המורים המקצועיים.

6. הודגשו וחוזקו הגבולות, המסגרות והחוקים בגינה.

7. הודגשה למידה, תוך עשיית הפעולות באופן שונה.

8. התקיים סדר יום, מנהגים קבועים וחזרה על טקסים בגינה, בעזרת התנהגות החוזרת על עצמה כגון השקיה, עישוב, טיפוח הסביבה ועבודות חוזרות ורוטיניות.

9. הודגשו הצלחות ותחושות של מסוגלות בעזרת הגידול והטיפול בצמחים. הערכת ההישגים לא הייתה תיאורטית, אלא צמודה להצלחות בגינה ובחדר האמנויות. המשימות בגינה איפשרו, בעזרת המטפל, חיבור והבנה של תהליך גדול וכללי ש-י' נטל בו חלק מוצלח מהמיקרו קוסמוס – למקרוקוסמוס.

10. הבנת המטופל שההקשבה והלמידה היו דו-סטריות.

בשלב זה של הטיפול, י' מקשיב, מאמין יותר בעצמו וביכולותיו, מאזין ומזהה את רגעי הקושי והשפל בגינה, מתמודד עם כישלונות תוך לקיחת אחריות ומציאת פיתרונות יצירתיים למצבים שונים. בתוך כך הוא לומד על עצמו וקשייו. המטופל מתחזק ומחזק בו-זמנית את הנתונים לטיפולו והשגחתו. המעגל של מטפל-מטופל מורחב ומכיל גם את הצלע של הטיפול - הדאגה וההקשבה לצורכיהם של חסרי האונים התלויים בו - הצמחים.

11. בגינה הטיפולית הייתה אפשרות לעבוד על כל תחום הסדר והארגון, שהינו אבן דרך להבנה וקבלת הסדר בעולם הכללי ובעולם הפרטי כאדם. לפיכך המשימות ממוקדות ומעשיות, יש סדר יום וסדר פעילות.

12. הודגשו למידה ומיומנויות לימודיות בגינה. הלמידה הייתה חוויה חיובית ומותאמת לצרכים האמיתיים בחיים. הודגשה למידה דרך חושים וחוויה, נלמדו תכסיסים לזכירה, נקראו ונלמדו פרטים חשובים על הצמח וסביבתו, כשההוראות פשוטות וברורות. בכך, נרכשו דרכי למידה והתמודדות לימודית חדשה.

13. בעזרת העשייה הפרודוקטיבית והיצירה המשותפת בגינה ובאמנות, י' התחבר מחדש לחברים בני גילו. במצבים השונים הוא תרגל מיומנויות חברתיות חדשות, ואף חווה שמחה של שיתוף פעולה וחוויות הצלחה משותפות.

בעזרת הקבוצה והגינה יכול י' להבין ולהפנים התנהגויות מותאמות ומסתגלות, לתרגל פעולה פרודוקטיבית וחוויה של הצלחה. הפעילות בגינה הביאה לחיזוק היכולת ההתנהגותית והמילולית שלו, לשיפור השליטה העצמית, ולא פחות חשוב - י' סיגל לעצמו חשיבה חיובית ושמחה יותר. בד בבד, השתפרו תפקודיו בהפסקות, הוא משתלב ביותר שיעורים ומשתף יותר פעולה עם צוות המורים. את הקפושון שעטה בדרך קבע על ראשו הוא הסיר, ולפעמים אף מחייך.


חייגו
052-2530393