קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #128

נהלים וטפסים

טיפול בטבע ובגינה מצריך הרבה התארגנות פיזית והכנות גנניות. הטיפול נערך בדרך כלל בחוץ, והעשייה הפיזית מרובה. מטפלים בגינון ובטבע משקיעים זמן רב בארגון הגינה, בהכנות של המקום בטבע ובארגון חומרי האמנות. כולנו גם מודעים לזמן הרב הנדרש להתארגנות סביב הכתיבה והדוחות, ואולי מעדיפים להשקיע אותו בשיפור הגינה או בשיחות עם הצוות.

למרות זאת, יש מקום חשוב ביותר לדעתי לארגון ולסדר של הטיפול ברישומים ודוחות קבועים ומסודרים.

הזיכרון האנושי קצר וסלקטיבי, כל אדם ידגיש ויזכור פרטים שונים לאחר זמן. למטפל יש מקום חשוב ואחראי בתהליך ארגון העובדות כלפי המטופל, וכלפי הצוות הטיפולי איתו מתרחש הטיפול וכלפי עצמו.

הדו"חות והטפסים היבשים, הצילומים של הגינה וסיכומי הטיפול היומיים יהפכו את ההתבוננות על התהליך הטיפולי למשהו מובן ומאורגן. רק כך, לדעתי, נוכל להתבונן על טיפול כמשהו שיש לו התחלה, אמצע וסוף - כתהליך.

בפרק זה הנני מביא הצעות לטופסי טיפול כלליים וטפסים ספציפיים לגינון טיפולי.

בפרק יוצעו טפסים נפרדים למטופלים בבית ספר, למטופלים במוסדות שיקומיים ולמבוגרים המתמודדים עם מחלות נפש, פיגור,pdd או קשישים במועדוני יום.

הטפסים הינם בגדר הצעה; ניתן תמיד לשנותם ולהתאימם טוב יותר לצורכי המטפל והמטופלים שלו במקום הטיפול ולאוכלוסייה הספציפית.

הטפסים לשימוש לפני תחילת הטיפול:

 1. 1.טופס הכנת המקום הגנני לטיפול והצעת מחיר
 2. 2.טופס יכולת לימודית וחברתית עם צוות חינוכי בבית ספר
 3. 3.טופס איסוף אינפורמציה מגורמים טיפוליים ותיק אישי
 4. 4.טופס אישור הורים – וויתור סודיות
 5. 5.טופס סיכום שיחה עם הורים - אם המטופל קטין
 6. 6.טופס סיכום תצפית לפני טיפול

 

לשימוש עם תחילת הטיפול:

הצעות לשאלונים ושימוש בראיון לאינטייק:

 1. ראיון היכרות מובנה, ולא מובנה
 2. שאלון 7 הממדים
 3. שאלון לפי 9 האינטליגנציות של פרופ' גרדנר
 4.  טופס תטג"א – תוכנית טיפול גננית אישית
 5. מטרות לטווח קצר וארוך, פיזי, רגשי, קבוצתי – בין-אישי, אמצעים גנניים ויצירתיים
 6.  טופס ניתוח פעילות גננית (עריכה: לין בורץ)
 7.  טופס סיכום פגישה טיפולית – פרטנית וקבוצתית
 8.  טופס יומן מעקב בגינה
 9.  סיכום פגישות טיפוליות חודשיות

 

לשימוש עם סיום הטיפול

א. סיום יזום וידוע – סוף השנה, סיום התקציב, טיפול קצר מועד במתוכנן וכד'.

ב. טיפול המופסק באמצע עקב אי-רצון המטופל להמשיך, מחלה, היעדרות ממושכת מטיפולים, החלטת המטפל עקב אי-התאמה לסוג הטיפול או לידע המקצועי וההכשרה של המטפל וכד'.

 

 1. דו"ח סיכום פגישה עם מחנכת - צוות טיפולי - מנהל – הורים, בסיום הטיפול בבית ספר. לשימושו העצמי של המטפל.
 2. דו"ח סיכום טיפול לתיק אישי ולצוות טיפולי.

נספחים

 • -נקודות למראיין המתחיל טיפול
 • -לוח תכנון שנתי (ערכה: נטע רודברג)
 • -כלים ושיטות הערכה בגינון טיפולי
 • -כללי אתיקה


חייגו
052-2530393