קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #123

גישה נוספת היא הפסיכותרפיה הנעזרת בגינה ובאלמנטים מהטבע, שבה העבודה המשותפת בגינה אמנם מהווה אמצעי, אך הדגש מושם על האינטראקציה שבין המטפל למטופל, היחסים הנרקמים ביניהם, הברית הטיפולית וההעברה שביניהם.

גישה אחרת בעולם הטיפול גורסת שמטרת הטיפול בגינון וטבע היא הענקה למטופל את היכולת לחוות את עצמו ואת האחרים באופן אקטיבי, בעזרת הפיכתו למתכנן, מצמיח ואחראי, ולאפשר לו לשנות משהו בעצמו או בעולמו ולא רק להסתגל אליו. הטיפול באמצעות הטבע והגינון מציע מיקרו-עולם של חוויות, סיכונים בטוחים ובעיות שניתן לפותרן.

תחילה באמצעות השליטה והיכולת לבחור ולבצע במקום מוגן ובטוח, ובהמשך גם בחיי היום-יום. השליטה ביכולות הגידול, ההצמחה, היכולת לברוא משהו חדש וחי מאוד, הצורך לבחור, יצירת דברים יש מאין, והתבוננות בהם בדרכים חדשות – כל אלה מובילים את המטופל בטיפול באמצעות הגינה והטבע לידי היכולת להתבונן ולחוש את עצמו בין אחרים בעולמו שלו, ובעולם הרחב והכללי.

 

לדוגמא: הטיפול בטבע וגינון טיפולי בבתי חולים ובמוסדרת רפואיים הוא תחום הולך ומתפתח בארץ ובעולם. תהליך היצירה והבריאה של משהו חדש בגינה או ההתבוננות בפלא הטבע הסובב אותנו הוא תהליך מרפא ומעשיר את החיים. השימוש התרפויטי בגינון וטבע עם חולים ואנשים עם צרכים מיוחדים בשלבים הקריטיים בחייהם מהווה דרך במציאת משמעות אישית גם במחלה חמורה או במצב של סכנת חיים.

העיסוק בצומח ובטבע נשען בעיקר על כלים לא מילוליים, העשויים להתאים דווקא לאנשים בעלי קושי ורבאלי, נכויות מילוליות וחולים וקשישים אשר חלה ירידה משמעותית ביכולתם המילולית, הקוגניטיבית, ביכולת הזיכרון שלהם, ועוד.

בעבודה עם אוכלוסיית מוגבלים או נפגעי נפש, שמצבם הגופני והנפשי ירוד, עצם ההתנסות בעבודה עם הצמחים השונים – צמחי מאכל, תבלין או נוי - עשויה להעניק תחושה שליטה, והיא מאפשרת להם להתרומם מעל מצבם הגופני-רפואי ולחוות העצמה, יעילות, בחירה ושליטה. כל זאת, בשונה מאוד ממנטאליות התלות וההזדקקות שמאפיינת את האדם החולה, המזדקן והמוגבל.

לגינון הטיפולי יתרון גם בכך שהוא משתמש בחומרים טבעיים ומוחשיים בעולמו של כל אדם (צמחי מאכל, מרפא ונוי), הן כתהליך והן כתוצר. בנוסף לתרפיות בטבע, ובשיתוף פעולה יעיל למטפלים בחולים סופניים ואנשים העוסקים בשאלת חיים ומוות באופן ורבאלי, משתלב הטיפול באמנות בחדר הטיפולים.

האמנות מהווה דרך להבעת רגשות ותפיסות עולם, ועשויה לספק לאנשי הרפואה מידע חשוב שהמטופלים אינם יכולים להביע במילים. ההבעה באמצעות האמנות עשויה לעזור לאנשים להשיב מידה מסוימת של שליטה בחייהם על-ידי תהליך פעיל, הכולל חופש לבחור חומרים, סגנון ונושא, לשחק בחופשיות בצבעים, בקווים, בצורות ובמרקמים, וליצור כאוות נפשם בחומרים השונים. יסוד זה של בחירה עשוי לתרום לתחושה של אוטונומיה וכבוד עצמי במצב ששאר היבטי החיים יצאו מכלל שליטה.

מטופלים באמנות מדווחים שהעיסוק לאורך זמן בפעילות יצירתית משמעותית מהווה עבורם הקלה ומאפשר להם הפוגה מהעסוק בכאב ובתחלואים פיזיים אחרים.

עיסוק באמנויות השונות נותן משנה תוקף לכוח החיים, ולפרידה שהיא חלק מהחיים. פעמים רבות, בשלב הפרידה מפגישים המטפלים את המטופלים עם הקשיים והכאבים הקשורים בהיפרדות מן הטיפול והמטפל. במקביל, הם מעוררים ומעודדים באופן אקטיבי את המטופלים לבטא כאבים ורגשות קשים הקשורים בפרידות אחרות שחוו. אצל מטופלים מסוימים הפרידה הבלתי מעובדת היא הבסיס לקונפליקט המרכזי, שלאורו נקבעה הסוגיה המרכזית, וישנם מטופלים שאצלם הסוגיה המרכזית עוסקת בקונפליקט בסיסי אחר, והפרידה מן הטיפול והמטפל הופכת למרכזית רק לקראת השלב השלישי של הטיפול. שיטות טיפול אלו מבוססות על ההנחה שחוויית הפרידה והכאב, המשולבת במודעות המטופל, ויכולתו לעמוד בפרידה זו, תורמת לחיזוק הדימוי העצמי שלו.

במהלך השנים שבהן אני נפרדת ממטופלים, גיליתי גם אני שרבות הדרכים להתמודדות האנושית עם מחלה קשה, עם אבל ועם פרידות. הכול אפשרי ומותר.

אף-על-פי-כן מצאתי, שהדרך היצירתית - ובעיקר הטיפול המשלב אמנות ועבודה עם הטבע - מאפשרת לעשות זאת אחרת, באופן בריא ומדויק יותר.

ההתבוננות במחזור החיים בטבע, ההבנה שהכול משמש במותו להזנת משהו אחר, שיש היגיון וסדר גם בקמילה וביובש, מעודדות את הרדם האבל והחולה לקבל בשלווה רבה יותר את הכאב והקושי.

 

להמשך קריאה לחצו כאן!

לקטע הקודם לחצו כאן!

 


חייגו
052-2530393