קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #117

האמנות, המשולבת ביציאה לטבע מאפשרת פרקטיקה רוחנית המיושמת באופן מיידי בכל אורחות חייו של האדם. כל יום, כל שעה, כל רגע.

מטפלים רבים התייחסו במהלך השנים לחשיבותו של המסע הרוחני בטיפול. כתבים ומאמרים רבים קושרים בין יצירת האמנות של האדם והמסע הרוחני. בבסיס השיטה הזו עומד הרעיון שההגעה לתובנות היא המטרה בטיפול באמנות, ולא החיבור ההרמוני של המוח, הגוף והרוח.

 

הגעה לתובנות באופן מואץ אינה מתאימה ליצירת אמנות כפי אינה מתאימה ליצירת סימנים וסמלים. החיפוש המוקדם מדי אחר משמעות גורם לעקיפת התהליך היצירתי. מטבעם, תהליכי צמיחה ושינוי מתגלים בעצמם על-פי לוח הזמנים שלהם ובתנאים הנכונים. מה שהופך את המרפא באמנות ליעיל בעבודתו זו ההבנה והענקת התנאים הנכונים.

 

בניסיון לאתר את רוח הריפוי של האמנות, נמצאו שלושת עקרונות המפתח בטיפול באמנות כתהליך רוחני - כוונה, תשומת לב ועדות.

גם המטפל באמנות יוצר כוונות לעצמו. הוא יכול להתייחס לתפקידו כמאפשר, אבל מבלי להתערב ומבלי להסב נזק.

בטיפול הרוחני, המשלב רוחניות, יצירתיות וטבע (בעזרת חשיבה אקולוגית-רגשית) תמיד תעלה השאלה: מה אנחנו רוצים עבור עצמנו, עבור הזולת ועבור העולם. אבל אנחנו גם לומדים להבין. נכתב ונוסח בכתבים רבים על חשיבות ההבנה שכוונה העומדת מאחורי מעשה חייבת להיות מאוזנת על-ידי מודעות. ככל שהמודעות גדולה יותר, כך עולה הסבירות שמשהו טוב יקרה. ככל שהמודעות נמוכה יותר, למרות שהכוונות טובות, כך עולה הסיכון שהתוצאה לא תהיה טובה. אנחנו יכולים לעשות משהו טוב עבור מישהו מבלי להבין שזה יכול לגרום לכאב עצום בחייו .

 

בסיומו של פרק זה אוסיף את החיבור לתחום הרוחני בטיפול, כאלמנט חשוב והכרחי בעיני לתרפיה.

בעבר, בחברות ה'פרימיטיביות', היה בסיטואציה הטיפולית-ריפויית קשר בלתי נפרד בין הטקסים הדתיים והטבע .כיום, בקליניקה הממוזגת, המוארת בניאון ,בחדר הטיפולים השמור והמוגן עלול להתרחש הנתק; הנתק שעלול, בסופו של דבר, להרחיק את האדם מהטבע - מטבעו האמיתי, מהיכולת להתחבר למקורות הכוח והיצירה שלו, מהיכולת להיות חלק מהחיבור הגדול, האיחוד, מהיכולת לשהות במלואו בחוויה. להיות פשוט מאושר.

 

להמשך לחצו כאן!

קטע הקודם כאן!

 


חייגו
052-2530393