קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #110

 

8. התקיים סדר יום, מנהגים קבועים וחזרה על טקסים בגינה, בעזרת התנהגות החוזרת על עצמה כגון השקיה, עישוב, טיפוח הסביבה ועבודות חוזרות ורוטיניות.

9. הודגשו הצלחות ותחושות של מסוגלות בעזרת הגידול והטיפול בצמחים. הערכת ההישגים לא הייתה תיאורטית, אלא צמודה להצלחות בגינה ובחדר האמנויות. המשימות בגינה איפשרו, בעזרת המטפל, חיבור והבנה של תהליך גדול וכללי ש-י' נטל בו חלק מוצלח מהמיקרו קוסמוס – למקרוקוסמוס.

10. הבנת המטופל שההקשבה והלמידה היו דו-סטריות.

בשלב זה של הטיפול, י' מקשיב, מאמין יותר בעצמו וביכולותיו, מאזין ומזהה את רגעי הקושי והשפל בגינה, מתמודד עם כישלונות תוך לקיחת אחריות ומציאת פיתרונות יצירתיים למצבים שונים. בתוך כך הוא לומד על עצמו וקשייו. המטופל מתחזק ומחזק בו-זמנית את הנתונים לטיפולו והשגחתו. המעגל של מטפל-מטופל מורחב ומכיל גם את הצלע של הטיפול - הדאגה וההקשבה לצורכיהם של חסרי האונים התלויים בו - הצמחים.

11. בגינה הטיפולית הייתה אפשרות לעבוד על כל תחום הסדר והארגון, שהינו אבן דרך להבנה וקבלת הסדר בעולם הכללי ובעולם הפרטי כאדם. לפיכך המשימות ממוקדות ומעשיות, יש סדר יום וסדר פעילות.

12. הודגשו למידה ומיומנויות לימודיות בגינה. הלמידה הייתה חוויה חיובית ומותאמת לצרכים האמיתיים בחיים. הודגשה למידה דרך חושים וחוויה, נלמדו תכסיסים לזכירה, נקראו ונלמדו פרטים חשובים על הצמח וסביבתו, כשההוראות פשוטות וברורות. בכך, נרכשו דרכי למידה והתמודדות לימודית חדשה.

 

לקטע הקודם לחוצו כאן!

להמשך קריאה לחצו כאן!


חייגו
052-2530393