קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #109

כיצד התבצעה ההתערבות הטיפולית במקרה של י'

1. נערך אינטייק, מפגשים עם הצוות החינוכי-טיפולי ואבחון של הבעיה שבעטיה הופנה י' לטיפול. הותאם לו טיפול קבוצתי, המשלב אמנויות וגינון.

2. נבחנו דפוסי התגובות וההתנהגויות של י' תוך כדי הפניית ההתבוננות והמודעות לפעולות והתנהגויות. הנחת המוצא הייתה שצורת החשיבה שלו, שהתקבעה לדפוסי חשיבה מעוותים לעיתים, משפיעה על התנהגותו ועל תפקודו בכל הרמות.

3. הוגדרו משימות ומטרות ברורות, דגש הושם על עשייה בגבולות וחוקים ברורים בזירות השונות של הטיפול.

 

4. הודגשו יכולות והצלחות.

5. הושם דגש על עשייה חיובית וחיזוקים חיוביים לכל אורך התהליך, בגינה ובחדר האמנויות, שהיה אקוויוולנטי לתהליך האישי שעבר המטופל בכיתה, ונעשה תוך שיתוף פעולה עם המחנכת וצוות המורים המקצועיים.

6. הודגשו וחוזקו הגבולות, המסגרות והחוקים בגינה.

7. הודגשה למידה, תוך עשיית הפעולות באופן שונה.

המשך כאן!

קטע קודם. 


חייגו
052-2530393