קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #106

יעילות ה-CBT בתרפיית בטבע ובגינון טיפולי

הטיפול הקוגניטיבי המתרחש ביציאה לטבע עשוי לטפל ביעילות רבה במנעד רחב של בעיות התנהגותיות ורגשיות. בשונה מהיציאה לטבע הפראי, העבודה בגינון הטיפולי תאפשר לדעתי, להדגיש את היכולת למיפוי קוגניטיבי, תכנון, דחיית סיפוקים, פיתרון בעיות, הקהיית רגשות והפחתת רגשות עקבית, ריכוך האימפולסיביות, דגש על מסרים פנימיים ודיבור עצמי. בתהליך העבודה בגינה תיעשה הצפה של הליכים פנימיים בעזרת האירועים היזומים בגינה.

בתהליך העבודה בגינה ייעשה תרגול של התנהגויות חדשות דרך תהליכי למידה מובנים ומשולבים בפעילות בה. המטפל יערוך חקירה והערכה של המצבים הרגשיים תוך שימוש בחיזוקים ותמריצים שיועצמו על-ידי הפעילות, העשייה הפיזית והתוצרים בגינה.

לבני אדם בעלי קשיי למידה - הסובלים בדרך כלל מאיבוד מידע חדש או מהתפזרותו בחשיבה לא מאורגנת - העבודה בגינה תאפשר גם הקלה על רכישת רעיונות חדשים ולמידה דרך תהליכים מובנים.

מסלול התקשורת עם מי שאינו מיומן בביטוי מילולי הינו קל וטבעי יותר דרך קשר טיפולי של פעולה

היציאה לטבע, אם זה לטבע הפראי, לגינה או לחממה, תאפשר עבודה עם רגעים מורכבים ובעייתיים בחיים ומציאת פיתרונות אלטרנטיביים בשטח. וכל זאת, תוך הגברת יכולתו של המטופל להיות יצירתי ולבחור את ההתנהגויות שלו. השהות המתמשכת במצבים קיצוניים בטבע תעודד, בעזרת תמריצים, יצירה של סכמות התנהגות חדשות. בסופו של דבר, יובילו יכולות חדשות אלו לשיפור ההתנהגות ב"חיים האמיתיים" וליכולת ליצור אופציות התנהגותיות רבות יותר עם אפשרות להסתגל למצבים השונים בחיים.

 

לקטע הקודם לחצו כאן!

לדוגמאות והמשך לחצו כאן!


חייגו
052-2530393