קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #101

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי (CBT) מתמקד בבחינה של תהליכי חשיבה שליליים או מעוותים אצל המטופל, ותיקונם. הדגש הינו על שינוי של אמונות, מחשבות והנחות שונות אשר משפיעות על תפקודו והרגשתו של המטופל. הדבר נעשה בעזרת שינויים במחשבה, ובעקבותיהם - שינוי דפוסי התגובות וההתנהגויות של המטופל. הטיפול נעשה תוך כדי הפניית ההתבוננות והמודעות לפעולות, להתנהגויות וללמידה שלהן, ועשיית הפעולות באופן שונה.

 

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי יוצא מנקודת הנחה שבעיות נפשיות אינן חולי, אלא דפוסי חשיבה והתנהגות נלמדים, והרגלים שנרכשו במרוצת חייו של האדם. בטיפול זה אין דגש על העבר ועל הסיבות שהביאו את המטופל למצבו הנוכחי, אלא הוא מתמקד בשינויי חשיבה והתנהגות של המטופל על-ידי שימוש בטכניקות שונות.

  • בטיפול יושם הדגש על זיהוי דפוסי חשיבה לקויים ומעוותים וניתוח קוגניטיבי-מילולי.
  • יושם דגש על עקרונות מתחום הלמידה.
    • יושם דגש של הכנסת המטופל למעגל חיובי של הצלחות בחשיבה ובעשייה, שיביא לעלייה בתפיסת היעילות העצמית, ותחושת הצלחה.
    • יושם דגש על חתירה לשינוי תפיסת העולם של האדם ולהקניית תפיסות ואמונות רציונאליות, שיאפשרו לו לשפר את תפקודו ואת הסתגלותו למציאות של חייו.
    •  

להמשך לחצו כאן!

לקטע הקודם לחצו כאן!


חייגו
052-2530393