קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #100

ההשלכות הצפויות של עבודה טיפולית בגינון עם ילדים הסובלים מהפרעות התנהגות: עלייה ברמת התפקוד הלקויה של רוב השותפים, שיפור באקלים הכיתתי, קבוצתי ואף בית ספרי בעקבות שיפור בהתנהגותם של קבוצת ילדים גדולה המפריעים את התנהלותה התקינה של מערכת בית הספר, שיפור לימודי ואקדמי.

בהקשר זה, מעניין להביא את מחקרה של ד"ר ציפורה שכטמן מאוניברסיטת חיפה על השוואת הישגים בטיפול בתלמידים תוקפניים בטיפול פרטני או קבוצתי (עיון ומחקר 1999). במחקרה נמצא, כי הטיפול הקבוצתי אפקטיבי כמו הפרטני בהפרעות התנהגות קשות.

מחקר נוסף שבדק נוער בסיכון שנחשף לטיפול בגינון טיפולי נערך באנגליה על-ידי 2004 .Mc Laughlin)). ההנחה הייתה שלפעמים מילים אינן מספיקות על-מנת להגיע למטופל שחווה אכזבות רבות מקשרים עם מבוגרים, והניח שדרך הגינה והשתילים ניתן ליצור קשר בדרך חדשה. מטרת המחקר הייתה להוכיח שהטיפול בחי ובצומח ילמד את הנער את הכדאיות שבקבלת טיפול ובנתינת טיפול - תהליך מקביל של יצירת אמון דרך יחסי תלות חיוביים ומקור לשיתוף פעולה חיובי ופורה. במחקרו נמצא, שהטיפול בעזרת הגינה העצים והדגיש את הכוח, היכולת והיצירתיות של בני נוער בסיכון, ובעקבות זאת חל שיפור בכל תפקודיהם.

לסיכום – בעבודה הטיפולית המתרחשת בגינה יש חשיבות לעבודה הקבוצתית המאמנת ומלמדת את השותפים בפרמטרים קבוצתיים חשובים.

אל תוך הקבוצה כשותף נוסף משמעותי, נכנס הטבע, והוא מאפשר חשיבה ועשייה חדשה.

 

להמשך לחצו כאן!!!

לקטע הקודם לחצו כאן!!!

 


חייגו
052-2530393