קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #101

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי (CBT) מתמקד בבחינה של תהליכי חשיבה שליליים או מעוותים אצל המטופל, ותיקונם. הדגש הינו על שינוי של אמונות, מחשבות והנחות שונות אשר משפיעות על תפקודו והרגשתו של המטופל. הדבר נעשה בעזרת שינויים במחשבה, ובעקבותיהם - שינוי דפוסי התגובות וההתנהגויות של המטופל. הטיפול נעשה תוך כדי הפניית ההתבוננות והמודעות לפעולות, להתנהגויות וללמידה שלהן, ועשיית הפעולות באופן שונה.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #101

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #100

ההשלכות הצפויות של עבודה טיפולית בגינון עם ילדים הסובלים מהפרעות התנהגות: עלייה ברמת התפקוד הלקויה של רוב השותפים, שיפור באקלים הכיתתי, קבוצתי ואף בית ספרי בעקבות שיפור בהתנהגותם של קבוצת ילדים גדולה המפריעים את התנהלותה התקינה של מערכת בית הספר, שיפור לימודי ואקדמי.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #100


חייגו
052-2530393