קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #115

בבסיס החיפוש אחר תשובות לחיינו כמבוגרים האחראים לחייהם עומדת הבחירה. בבסיס הבחירה עומדת השאלה המתמדת והטלת הספק באמיתות ובמורים – ומבחינתי, גם במטפלים - שהם בעמדת סמכות בתהליך הטיפולי.

בספר המתאר את חיי גוטהאמא סידהרתא נכתב: "אל תיתנו אמון בכל מה שנאמר לכם, או כל דבר שהוא מורשת הדורות הקודמים, או מה שנחשב למקובל, או במה שנרשם בספרי הקודש".

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #115

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #114

במודלים הפסיכואנליטיים, המטפלים שמו בצד את הרגשות שלהם והציעו את עצמם כמסך ריק לשיקוף המטופל. מטפלים הומניסטיים אקזיסטנציאליים הגדירו מחדש את הקשר הטיפולי, וטענו שהאידיאל הוא שהמטפל יפתח עצמו לגמרי לתגובות של עצמו ושל המטופל.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #114


חייגו
052-2530393