קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #124

פרידה וסיום של מפגשים טיפוליים בטבע ובגינה.

 

מתי מסתיים מסע טיפולי של שני אנשים שבחרו לעבוד יחד בטיפול.

· האם כאשר ניתנה הזדמנות חדשה לחוויה רגשית מתקנת, בעזרת הקשר שנוצר ביחסי מטפל-מטופל, אשר מאפשר לפונה לטיפול להתייחס באופן שונה וחדש ליחסיו עם אנשים בעולמו?

· האם כאשר ייווצרו תנאים מתאימים להתקדמות, מודעות ועבודה באמצעים שונים ומגוונים עם - ועל - חומרי חייו הגלויים והנסתרים של המטופל?

· כאשר תוכל להתבצע התבוננות אמיצה – משותפת - על התופעות שעולות ומוצפות ב"חדר הטיפולים" או בטבע, תוך שאילת שאלות מתמדת וחיפוש תשובות באופן פתוח ויצירתי?

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #124

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #123

גישה נוספת היא הפסיכותרפיה הנעזרת בגינה ובאלמנטים מהטבע, שבה העבודה המשותפת בגינה אמנם מהווה אמצעי, אך הדגש מושם על האינטראקציה שבין המטפל למטופל, היחסים הנרקמים ביניהם, הברית הטיפולית וההעברה שביניהם.

גישה אחרת בעולם הטיפול גורסת שמטרת הטיפול בגינון וטבע היא הענקה למטופל את היכולת לחוות את עצמו ואת האחרים באופן אקטיבי, בעזרת הפיכתו למתכנן, מצמיח ואחראי, ולאפשר לו לשנות משהו בעצמו או בעולמו ולא רק להסתגל אליו. הטיפול באמצעות הטבע והגינון מציע מיקרו-עולם של חוויות, סיכונים בטוחים ובעיות שניתן לפותרן.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #123


חייגו
052-2530393