קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #102

בשנות עבודתי כתרפיסטית באמנויות ויועצת חינוכית עם קבוצות טיפוליות של מטופלים עם הפרעות התנהגות ואי-השתלבות במערכת החינוכית, הפעלתי פעמים רבות תוכניות ששולבו בהן טיפולים התנהגותיים. לפי ניסיוני, היעילות ביותר נמצאו טכניקות התנהגותיות ששולבו בתרפיות של פעולה ועשייה כגון - אמנויות, גינון, דרמה, תנועה וספורט טיפולי.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #102

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #101

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי (CBT) מתמקד בבחינה של תהליכי חשיבה שליליים או מעוותים אצל המטופל, ותיקונם. הדגש הינו על שינוי של אמונות, מחשבות והנחות שונות אשר משפיעות על תפקודו והרגשתו של המטופל. הדבר נעשה בעזרת שינויים במחשבה, ובעקבותיהם - שינוי דפוסי התגובות וההתנהגויות של המטופל. הטיפול נעשה תוך כדי הפניית ההתבוננות והמודעות לפעולות, להתנהגויות וללמידה שלהן, ועשיית הפעולות באופן שונה.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #101


חייגו
052-2530393