קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #106

יעילות ה-CBT בתרפיית בטבע ובגינון טיפולי

הטיפול הקוגניטיבי המתרחש ביציאה לטבע עשוי לטפל ביעילות רבה במנעד רחב של בעיות התנהגותיות ורגשיות. בשונה מהיציאה לטבע הפראי, העבודה בגינון הטיפולי תאפשר לדעתי, להדגיש את היכולת למיפוי קוגניטיבי, תכנון, דחיית סיפוקים, פיתרון בעיות, הקהיית רגשות והפחתת רגשות עקבית, ריכוך האימפולסיביות, דגש על מסרים פנימיים ודיבור עצמי. בתהליך העבודה בגינה תיעשה הצפה של הליכים פנימיים בעזרת האירועים היזומים בגינה.

בתהליך העבודה בגינה ייעשה תרגול של התנהגויות חדשות דרך תהליכי למידה מובנים ומשולבים בפעילות בה. המטפל יערוך חקירה והערכה של המצבים הרגשיים תוך שימוש בחיזוקים ותמריצים שיועצמו על-ידי הפעילות, העשייה הפיזית והתוצרים בגינה.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #106


חייגו
052-2530393