קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #126

ראשית, צריכה להיות הבנה שאין תשובה אוניברסלית. כל אדם יכול למצוא את הריקוד שלו עם הטבע ואת התשובה הנכונה בסביבה האישית האנושית בתרבות שאליה הוא משתייך.

המגע והקשר עם הטבע ייעשה דרך ההתנהלות היום-יומית בסביבה שבה אנו חיים. יש חשיבות לפשטות, לזמינות ולראשוניות – עשב שוטה, זריחה, ציפורים, גינה, עץ, אדמה...

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #126

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #125

אפילוג

הטבע מלווה אותנו כבני אדם משחר האנושות, מרגע היווצרות האורגניזם הראשון.

בראשית, נוצר תואם [הרמוניה] בין הטבע, הצומח, החי והאדם. עם עלייתו על במת ההיסטוריה של האדם, ההומוספיאנס, המשיך התואם בין האדם לגופו, בין האדם לסביבתו ובין האדם למעטפת הטבעית שאפפה אותו. השילוב הראשוני, הפשוט, תוך התבוננות והשתלבות היה אינטואיטיבי, אסוציאטיבי ואותנטי.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #125


חייגו
052-2530393