קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #92

מטרות טיפוליות בשיפור ואימון בתפקוד כל מערכות חייו של המטופל:

חידוד ולימוד הזיקה והרגש בין בני אדם,

לימוד התחשבות ורגישות לאחר ולשונה, עידוד תחושת הזדהות, אכפתיות ואמפתיה לזולת

שליטה, ריסון עצמי, התחשבות

תגובות מושהות ולא "גירוי-תגובה " ספונטניים ומוקצנים

לימוד דרכים סובלימטיביות ונורמטיביות להוצאת אגרסיות ותחושות זעם, קיפוח וצער

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #92

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #91

עבודה מערכתית - שיפור ואימון בתפקוד כל מערכות חייו של המטופל - המטפל יתייחס ויעבוד בשיתוף פעולה מכוון עם מערכות חייו הבין-אישית של המטופל – הורים, מחנכת, יועצת, מורים מקצועיים, מנהל, ילדים מהכיתה ומסגרות אחר הצהריים, כגון מועדונית ורשויות הרווחה. זאת, על-מנת להפוך את ההתערבות לכלי שיאפשר שינוי, שיפור והעצמה בכל המערכות החברתיות המורכבות של המטופל.

הגדרת ההפרעה:

אי-קבלת החוקים,

חוסר סדר וארגון מעשי וחשיבתי,

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #91


חייגו
052-2530393