קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #58

יתרונו של הטיפול בגינון לעומת תרפיות אחרות במסגרת בית הספר

הכנסת התרפיות והטיפול הפרא-רפואי לתחומי בית הספר אפשרה להגיע לקהל גדול מבעבר. ילדים רבים לא היו מגיעים לטיפול, חרף היותם זקוקים לכך, אם אלה לא היו מתקיימים בבית הספר.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #58

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #57

הבנה רחבה וקבלה של תהליכים בעולם, במחזור החיים, לידה ומוות, ואת הבלתי ניתן לשינוי וחיזוי - בעזרת ההתרחשות בגינה ובטבע הסובב אותנו. 

שיפור היכולת להיות גמיש ויצירתי בפתרון בעיות וקשיים;

פיתוח יכולת ההתבוננות והמודעות לעולם ולמחזור החיים הכללי, ואני בתוכו כחלק חשוב, משמעותי ותורם;

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #57


חייגו
052-2530393