קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #110

 

8. התקיים סדר יום, מנהגים קבועים וחזרה על טקסים בגינה, בעזרת התנהגות החוזרת על עצמה כגון השקיה, עישוב, טיפוח הסביבה ועבודות חוזרות ורוטיניות.

9. הודגשו הצלחות ותחושות של מסוגלות בעזרת הגידול והטיפול בצמחים. הערכת ההישגים לא הייתה תיאורטית, אלא צמודה להצלחות בגינה ובחדר האמנויות. המשימות בגינה איפשרו, בעזרת המטפל, חיבור והבנה של תהליך גדול וכללי ש-י' נטל בו חלק מוצלח מהמיקרו קוסמוס – למקרוקוסמוס.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #110

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #109

כיצד התבצעה ההתערבות הטיפולית במקרה של י'

1. נערך אינטייק, מפגשים עם הצוות החינוכי-טיפולי ואבחון של הבעיה שבעטיה הופנה י' לטיפול. הותאם לו טיפול קבוצתי, המשלב אמנויות וגינון.

2. נבחנו דפוסי התגובות וההתנהגויות של י' תוך כדי הפניית ההתבוננות והמודעות לפעולות והתנהגויות. הנחת המוצא הייתה שצורת החשיבה שלו, שהתקבעה לדפוסי חשיבה מעוותים לעיתים, משפיעה על התנהגותו ועל תפקודו בכל הרמות.

3. הוגדרו משימות ומטרות ברורות, דגש הושם על עשייה בגבולות וחוקים ברורים בזירות השונות של הטיפול.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #109


חייגו
052-2530393