קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #66

מטרות טיפוליות – ותרומתה הצפויה של ההתערבות בטבע והגינון לילד :

בתחום הרגשי – שיפור השיח התוך-אישי, חיבור רגשי טוב ומכוון, דרך העצמתה של תחושת השוויון והחירות, והבחירה בחיים. חיזוק המודעות, ההקשבה לרצונות האישיים ולצרכים הרגשיים, חיזוק הביטחון העצמי ותחושות של מסוגלות, יכולת בחירה והתמדה תוך לקיחת אחריות, דחיית סיפוקים וסובלנות לאחר. כמו כן, דגשים והכוונת המודעות לרגשות עדינים כמו

המשך קריאה:  קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #66

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #65

מטרות טיפוליות – ותרומתה הצפויה של ההתערבות בטבע והגינון לילד :

בתחום התפקודי – שינוי בתפקוד בבית הספר – בכיתה, בהפסקות, בתקשורת בין-אישית עם מבוגרים וילדים. שיפור תפקודים המוגדרים כהפרעות התנהגות אלימות כלפי אדם ורכוש, עבירות משמעת ותוקפנות, קללות, איומים, לעג ופגיעה

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #65


חייגו
052-2530393