קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #116

הטיפול בעזרת הטבע ושילוב אמנויות תוך דגש על תובנות רוחניות

כדרך ייחודית בשדה הטיפולי

 

כיצד נוצר החיבור בין המודעות לטבע הסובב אותנו והחשיבה הרוחנית במהלך הטיפול?

כיצד מתבטא הערך הייחודי של עולם האמנות והיצירתיות בעבודה עם מטופלים?

וכיצד "משרתים" שלושת העולמות – הטבע, האמנות והרוחניות - את המטפל ואת המטופל למען השגת ההתקדמות בטיפול?

החיבור נמצא ביכולת האנושית להשתנות ולזרום בחיינו, תוך הפעלת מודעות לסביבה החיצונית והפנימית.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #116

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #115

בבסיס החיפוש אחר תשובות לחיינו כמבוגרים האחראים לחייהם עומדת הבחירה. בבסיס הבחירה עומדת השאלה המתמדת והטלת הספק באמיתות ובמורים – ומבחינתי, גם במטפלים - שהם בעמדת סמכות בתהליך הטיפולי.

בספר המתאר את חיי גוטהאמא סידהרתא נכתב: "אל תיתנו אמון בכל מה שנאמר לכם, או כל דבר שהוא מורשת הדורות הקודמים, או מה שנחשב למקובל, או במה שנרשם בספרי הקודש".

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #115


חייגו
052-2530393