קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #111

13. בעזרת העשייה הפרודוקטיבית והיצירה המשותפת בגינה ובאמנות, י' התחבר מחדש לחברים בני גילו. במצבים השונים הוא תרגל מיומנויות חברתיות חדשות, ואף חווה שמחה של שיתוף פעולה וחוויות הצלחה משותפות.

בעזרת הקבוצה והגינה יכול י' להבין ולהפנים התנהגויות מותאמות ומסתגלות, לתרגל פעולה פרודוקטיבית וחוויה של הצלחה. הפעילות בגינה הביאה לחיזוק היכולת ההתנהגותית והמילולית שלו, לשיפור השליטה העצמית, ולא פחות חשוב - י' סיגל לעצמו חשיבה חיובית ושמחה יותר. בד בבד, השתפרו תפקודיו בהפסקות, הוא משתלב ביותר שיעורים ומשתף יותר פעולה עם צוות המורים. את הקפושון שעטה בדרך קבע על ראשו הוא הסיר, ולפעמים אף מחייך.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #111

קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #110

 

8. התקיים סדר יום, מנהגים קבועים וחזרה על טקסים בגינה, בעזרת התנהגות החוזרת על עצמה כגון השקיה, עישוב, טיפוח הסביבה ועבודות חוזרות ורוטיניות.

9. הודגשו הצלחות ותחושות של מסוגלות בעזרת הגידול והטיפול בצמחים. הערכת ההישגים לא הייתה תיאורטית, אלא צמודה להצלחות בגינה ובחדר האמנויות. המשימות בגינה איפשרו, בעזרת המטפל, חיבור והבנה של תהליך גדול וכללי ש-י' נטל בו חלק מוצלח מהמיקרו קוסמוס – למקרוקוסמוס.

המשך קריאה: קטעים מספר גינון טיפולי תרפיה בטבע #110


חייגו
052-2530393